2019-09-03 08:00:56

Przetarg nieograniczony. Budowa budynku administracji publicznej ?Centrum Usług Publicznych? - zadanie nr 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

?Budowa budynku administracji publicznej ?Centrum Usług Publicznych? –  zadanie nr 1 i 2 wraz z zagospodarowaniem terenu w Opolu przy ul. Plebiscytowej?

Znak postępowania:
ZP-VII/2019

Numer ogłoszenia w Dz.U:
2019/S 169-412152 

Termin składania ofert do dnia 21.10.2019 do godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, IV piętro, sala 409.

Ze względu na problemy techniczne przy składaniu ofert proszę wybrać opcję „oferty dodatkowe”
(powyższa informacja nieaktualna)
Prosimy składać oferty w normalnym trybie jako OFERTA GŁOWNA
Klucz publiczny

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2

Zamawiający publikuje aktualny SIWZ w wyniku odwołania do Prezesa KIO oraz odpowiedzi udzielonych na pytania Wykonawców
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (17.10, g. 12:00 aktualizacja)

SIWZ 1 strona

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ 2

Formularz JEDZ

Klucz publiczny

Zał. 7 do SIWZ

Zał 8,9,10,11 do SIWZ

Zał. 12 Wzór oferty

Odwołanie do Prezesa KIO

Zawiadomienie o złożeniu odwołana oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

Odpowiedź na odwołanie do Prezesa KIO

Informacja KIO

ZADANIE 1

Inwentaryzacja dendrologiczna

Wyposażenie

STWiOR

STWiOR SW

Przedmiar robót

Opinia geotechniczna

Projekt budowlany

PW Projekt zagospodarowania terenu

PW Branża architektoniczna cz.1

PW Branża architektoniczna cz. 2

PW Branża architektoniczna cz. 3

PW Branża konstrukcyjna

PW Branża elektryczna i techniczna cz. 1

PW Branża elektryczna i techniczna cz. 2

PW Branża sanitarna

PW Branża instalacji – wentylacja i klimatyzacja

PW Wytyczne LEED

Pozwolenia i warunki przyłączenia

Spis dokumentacji projektowej 302-CUP-Z1

Przedmiar robót – wersja edytowalna

302-CUP-AR-5-ZE-PZT-002

ZADANIE 2

Część 1

Załącznik nr 4 do IPU (aktualizacja 17.10)

PB_CUP

STWiOR

Opracowanie dodatkowe

Decyzja pozwolenie na budowę

Załączniki formalno-prawne cz. 1

Załączniki formanlo-prawne cz. 2

Część 2

Przedmiary wersja edytowalna

PW – PZT

PW – AW cz.1

PW – AW cz.2

PW – KW

PW – EW

PW – SW

PW – WW

PW – ST

PW – PR

PW – LEED

Dodatkowe opracowanie

Spis dokumentacji projektowej

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania z dn 05.09

Odpowiedzi na pytania z dn 10.09

Odpowiedzi na pytania z dn. 13.09

Odpowiedzi na pytania z dn. 23.09

Odpowiedzi na pytania z dn 24.09

Odpowiedzi na pytania z dn 25.09

Odpowiedzi na pytania z dn 26.09

Odpowiedzi na pytania z dn 30.09

Załączniki do odpowiedzi z dn 30.09: cześć 1, część 2, część 3

Odpowiedzi na pytania z dn 01.10

Odpowiedzi na pytania z dn 01.10 + załączniki

Odpowiedzi na pytania z dn 04.10

Odpowiedzi na pytania z dnia 04.10 + załączniki

Odpowiedzi na pytania z dn 04.10 (dot. LEED)

Odpowiedzi na pytania z dn 10.10 + SIWZ po przyjętych zmianach

Odpowiedzi na pytania z dn 14.10

Odpowiedzi na pytania 16.10 + załączniki

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl