2017-08-28 16:12:24

Przetarg nieograniczony. ?Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych w Opolu przy ul. Dambonia

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ogłasza przetarg  nieograniczony na:

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych w Opolu przy ul. Dambonia

Znak postępowania:

ZP-III/2017

Numer ogłoszenia w biuletynie:
578696-N-2017

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Hallera 9a do dnia 12.09.2017 do godz. 12:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 1 strona 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ

Załączniki 4-13

Dokumentacja:

Decyzja budowlana 

Dokumentacja geologiczna

Projekt budowlany 

Przedmiary robót

PW Architektura

PW Drogowy 

PW Elektryczny

PW Konstrukcja 

PW Przyłącza sanitarne

PW Sanitarny

PW uzgodnienia i warunki przyłączeniowe

PW Zieleń

STWiORB

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej 

Warunki przyłączenia TAURON

Załączniki od zapytań

Odpowiedzi na zapytania wykonawców:

Odpowiedzi na zapytania z dnia 05.09.2017

Odpowiedzi na zapytania z dnia 06.09.2017

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl