2019-03-06 15:25:54

Zapytanie ofertowe. Prace konserwacyjne placów zabaw

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Opolu zaprasza do składania ofert na:

Prace konserwacyjne placów zabaw

Zapytanie
Specyfikacja
Zdjęcia

Oferty proszę składać drogą mailową – sekretariat@otbs.opole.pl lub osobiście w siedzibie Spółki OTBS Sp. z o.o. przy ul. Hallera 9a w Opolu, do dnia 20.03.2019

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl