2017-09-29 15:45:17

Przetarg nieograniczony. „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych w Opolu przy ul. Dambonia. Wybór najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych w Opolu przy ul. Dambonia. 

ZP-III/2017

© 2023 OTBS
Wykonanie: Getso.pl