2023-09-08 14:18:51

Zmiana progów dochodowych

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw zmianie uległ średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego nie można przekroczyć.

Dochody, których nie można przekroczyć przy najmie lokali z TBS (link)

© 2024 OTBS
Wykonanie: Getso.pl